Vzorová výstava, Lukáš Jasanský & Martin Polák, Jaromír Novotný, Galerie Závodný, Mikulov, 4.10 – 16.11.2019
galeriezavodny.com

 

Retina. Možnosti malby (1989-2019) / Retina. Possibilities of Painting (1989-2019), 8smička, Humpolec, 19.10.2019 – 16.2.2020
8smicka.com

 

FIAC, group booth presentation with hunt kastner, Paris, 17. – 20. 10. 2019