Nástěnka / Pinboard

2014, k.art.on, Karlin Studios, Prague

Jaromir Novotny, Pinboard

Jaromir Novotny, Pinboard, detail

Jaromir Novotny, Pinboard, detail