Une question de temps – Takesada Matsutani, Jaromír Novotný, Michel Verjux, Galerie Jean Brolly, Paris, April 28 – June 2, 2018.

Odcizení podle slovníku, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, 12.4.-18.5.2018