#OK – XII. Trienále malého objektu a kresby -, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica, 22.6. – 16.9.2018. Kurátoři: Mária Janušová & Erik Vilím.
www.muzeumbs.sk